DentalCare

DentalCare

DentalCare

DentalCare

DentalCare
Home Home Home
.
trusted resource. informed professionals. healthier patients.
Print         Share:  

Welcome

Ang mga ngipin ng mga Bata

PAANO KO AALAGAAN ANG NGIPIN NG AKING ANAK?

Ang mahusay na pag-aalaga ng bibig ay nagsisimula bago lumabas ang unang ngipin ng bata.

Ang mga sanggol ay ipinapanganak nang kumpleto ang lahat ng mga ngipin. Hindi mo nakikita ang mga ito dahil nakatago ang mga ito sa gilagid. Ang mga ngipin ng sanggol ay nagsisimulang tumubo mula sa gilagid pagsapit ng halos 6 na buwan. Ngunit pinakamahalagang magsimula ng isang mainam na pag-aalaga ng bibig bago pa man lumabas ang unang ngipin. Ang malulusog na gilagid ay nilalabasan ng malulusog na ngipin.

Sa pagsapit ng edad na 3 taong gulang, nakumpleto na ng bata ang lahat ng kanilang mga baby teeth. Tinatawag ang mga ito bilang ngipin na primarya. Ang “baby teeth” ay nagsisimulang malaglag sa pagsapit ng edad na 6 na taong gulang; iyon ang panahon na nagsisimulang lumabas ang permanenten o permanenten, o pang-adulto na ngipin. Ang mga puwang sa pagitan ng “baby teeth” ay normal. Nagbibigay espasyo ito para sa permanenteng ngipin. Karamihan sa mga permanenteng ngipin ay lumalabas sa pagsapit ng edad na 13 taong gulang.

Ang Bottle Tooth Decay o Pagbulok ng Ngipin sanhi ng Bote ay isang malalang problema.

Ang Bottle Tooth Decay ay maaaring maganao kung ang mga bata ay umiinim ng gatas, formula, o juice mula sa mga bote nang pangmatagalan.

Upang maiwasan ito:

 • llayo ang bote mula sa iyong sanggol sa sandaling natapos na itong uminom.
 • Huwag patulugin ang iyong anak nang may bote.

Heto ang ilang mga tip kung paano mapanatiling malusog at matibay ang mga ngipin ng bata

0–2 taong gulang

 • Punasan ang gilagid gamit ang isang bimpo makalipas na pakainin. Ito ay makakatulong na maalis ang madikit na nakapahid na tinatawag na plaque na maaaring maging sanhi ng pagbulok ng ngipin.
 • Magsipilyo ng dalawang beses sa isang araw gamit ang tubig at isang may malambot na bristle na sipilyo.
 • Ipatakda ang unang tipanan para sa ngipin bago ang unang kaarawan.

3-5 taong gulang

 • Simulang gumamit ng toothpaste na may plurayd sa edad na 3 taong gulang.
 • Gumamit ng kasing liit ng butil na dami. Tiyakin na idudura ito ng iyong anak makalipas magsipilyo.
 • Subukan na ihnto ang pagsupsop ng hinlalari at paggamit parati ng pacifier sa pagsapit ng edad na 4 taong gulang.
 • Simulang bisitahin ang iyong pangkat ng mga nag-aalaga ng ngipin tuwing 6 na buwan.

6–9 taong gulang

 • Simulan ang pag-floss sa sandaling nagdidikit na ang mga ngipin.
 • Ipagbigay-alam sa iyong anak na normal lamang na malaglag ang baby teeth. Iyon ang paraan kung paano tumutubo ang "pangmatandang" ngipin.
 • Hangga’t kaya nang makagawian ng mga bata ang wastong gawain para sa kalusugan ng bibig, kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang anak na magsipilyo at mag-floss ng dalawang beses sa isang araw.
 • Parating pagtuunan ng pansin ang likuran ng ngipin, na maaaring mas maraming mga plaque na nakakabit.

10-12 taong gulang

 • Hilingin mula sa mga batang naglalaro ng sports na magsuot ng isang mouthguard (kagamitan sa ngipin) upang protektahan ang kanilang ngiti.

13+ taong gulang

 • Maaaring makatulong ang mga magulang sa mga kabataan ukol sa kanilang pagporma sa pamamagitan ng pagpapa-alala sa kanilang ang isang malusod na ngiti at mabangong hininga ay makakatulong sa kanilang gumanda ang anyo at nararamdaman.

Heto ang ilang mga tip

 • Hikayatin ang mga kabataan na nagsusuot ng braces na magsipilyo at mag-floss ng mainam.
 • Ang anyo ng ngipin kapag tinanggal ang braces ay depende kung paano pinakikitunguhan ang mga ito habang may braces.
 • Imungkahi sa mga kabataan na magdala ng sipilyo, toothpaste, at floss sa kanilang bag o gym bag upang magamit sa araw.

Mabilis ng mga tip para sa mas mahusay na kalusugan ng bibig ng mga bata

 • Simulan ang pag-uugali ng isang mainam na pag-aalaga ng bibig bago pa man lumabas ang unang ngipin. Ang malulusog na gilagid ay nilalabasan ng malulusog na ngipin.
 • Dapat na itakda ng mga magulang ang unang tipanan sa dentista ng kanilang anak bago ang unang kaarawan at tuwing 6 na buwan simula sa edad na 3.
 • Mahalagang magsipilyo ang mga bata ng dalawang beses sa isang araw gamit ang isang toothpaste na may plurayd at simulan ang pag-floss sa sandaling magdikit ang mga ngipin.
 • Kailangang limitahin ng mga bata ang matatamis at malalagkit na pagkain at inumin upang protektahan laban sa pagbulok ng ngipin.

Para sa karagdagang mga tip sa pag-aalaga ng bibig para sa mga bata, makipag-usap sa iyong pangkat ng mga nag-aalaga ng ngipin o dumalaw sa oralb.com.

Download PDF
Optional: Customize this document for your patients.

Enter information about your practice in the fields below, and it will appear at the top of each Patient Education page when printed.

Enter your Information:
Line 1: (Your Name or Practice Name)
Line 2: (Address, Specialty, or Slogan)
Line 3: (Phone Number or E-mail Address)
Congrats

Congratulations!

Based on information in Your Profile, it looks like you’ve graduated. As you transition into practice, we want to keep you informed about new CE courses, promotions, and other resources now available to you as a practicing professional.

So please take a moment to Update Your Profile; make sure to look under each category, i.e., Personal Information, School Information and Notification and Updates and click "Edit."

We also recommend that you visit the Graduating Student section for post-graduate tips.