DentalCare

DentalCare

DentalCare

DentalCare

DentalCare
Home Home Home
.
trusted resource. informed professionals. healthier patients.
Print         Share:  

Welcome

Ang Diyabetes at ang Sakit sa Gilagid na Periodontal

ANG DIYABETES BA AY NAKAKA-APEKTO SA KALUSUGAN NG BIBIG?

Kung ikaw ay may diyabetes, maaari itong maka-apekto sa maraming bahagi ng iyong katawan. Kasama na dito ang pagsisipilyo ng ngipin at gilagid. Ang epekto ay mas matindi pa kaysa kapag ang asukal sa dugo ay hindi napamahalaan nang mabuti, pinapahirapan nito ang paglaban sa mga impeksyon ng bakterya.

Pagbuo ng plaque

Ang plaque ay isang walang kulay at madikit na pahid ng bakterya na namumuo sa mga ngipin. Kung hindi ito tanggalin, maaari itong maging impeksyon tulad ng sakit sa gilagid.

Pagbuo ng plaque

Kung hindi napangasiwaan ang iyong mataas na asukal sa dugo, maaaring mas marami ang iyong plaque kaysa sa iba. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay mas nanganganib sa mga problema hinggil sa kalusugan ng bibig.

Gingivitis

Ang gingivitis ay isang uri ng sakit sa bibig. Ito ay sanhi ng pamumuo ng plaque at tartar sa ngipin at mga gilagid.

Kung ikaw ay may diyabetes, mas mahirap para sa iyong katawan na pamahalaan ang plaque na bakterya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may diyabetes ay 3 o 4 na beses marahil na magkakaroon ng sakit sa gilagid.

Tiyakin na magpatingin sa iyong dental na propesyonal kung ikaw ay mayroon ng kahit na alin sa mga sintomas na ito:

Mapupula at namamagang mga gilagld

  • Mapupulang gilagid
  • Namamaga o
  • malalambot na gilagid
  • Mga gilagid na madaling magdugo

Ang Sakit na Periodontal

Kung ang gingivitis ay napabayaang hindi nagamot, maaaring maging periodontis ito. Ito ay isang mas malubhang uri ng sakit sa gilagid. Paglaon, maaari itong maging dahilan ng pag-urong ng gilagid sa ngipin, at magresulta sa pag-uga ng ngipin.

Ang kalusugan ng bibig ay maaari rin maka-apekto sa diyabetes. Ang pagkakaroon ng impeksyon tulad ng sakit sa gilagid ay maaaring maka-apekto sa asukal sa iyong dugo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang ugaliin ang mahusay na pag-aalaga sa bibig sa tahanan. Maaari itong makatulong sa iyong protektahan ang kalusugan ng iyong bibig, at pati na rin ang pamamahala sa iyong diyabetes.

Tiyakin na gamitin ang iyong blood glucose meter! Maaari itong makatulong sa iyong mapangasiwaan ang mga antas ng asukal sa iyong dugo at protektahan ang kalusugan ng iyong bibig.

 

Nais na lubos pang matutunan ang tungkol sa diyabetes at kalusugan ng bibig. Makipag-usap sa iyong dental na propesyonal o bumisita sa oralb.com.

Download PDF
Optional: Customize this document for your patients.

Enter information about your practice in the fields below, and it will appear at the top of each Patient Education page when printed.

Enter your Information:
Line 1: (Your Name or Practice Name)
Line 2: (Address, Specialty, or Slogan)
Line 3: (Phone Number or E-mail Address)
Congrats

Congratulations!

Based on information in Your Profile, it looks like you’ve graduated. As you transition into practice, we want to keep you informed about new CE courses, promotions, and other resources now available to you as a practicing professional.

So please take a moment to Update Your Profile; make sure to look under each category, i.e., Personal Information, School Information and Notification and Updates and click "Edit."

We also recommend that you visit the Graduating Student section for post-graduate tips.